National Assembly Library of Thailand
📣 ประกาศข่าวดีจากหอสมุดรัฐสภา
📘 หอสมุดรัฐสภาขอมอบของขวัญวันปีใหม่ 2565 🎁
โดยตลอดเดือนมกราคม 2565
ท่านผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือต่อ (Renew) ได้เพิ่มจากเดิม 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถยืมหนังสือต่อ (Renew) ได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง
ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC Search) https://library1.parliament.go.th

☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5714 5715

Purchase suggestions

Summary Suggested on Note Suggested for Managed by Status

วรากรณ์ สามโกเศศ, - 2558, - Open worlds (กรุงเทพฯ) , ทางด้านสังคมศาสตร์ - Book

20/09/2017 Note: ท่านสมาชิก สนช. เจริญศักดิ์ ศาลากิจ สนใจต้องการอ่าน Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, - 2559, - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - Book

10/05/2018 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (ขาดตลาดหาซื้อไม่ได้ค่ะ)

อภิชาติ ศรีสอาด,อัมพา คำวงษา, - 2557, - นาคา อินเตอร์มีเดีย, บจก. , ข้าว - Book

10/05/2018 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (ขาดตลาดหาซื้อไม่ได้ค่ะ)

แอนดรู วอล์คเกอร์, จักรกริช สังขมณี, - 2559, - Book

10/05/2018 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์, - jurisprudence - Book

10/07/2018 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (ขออภัยค่ะหาตัวเล่มไม่ได้นะคะ)

สมคิด บางโม, - Book

21/02/2019 Note: ห้องสมุดมีแต่เล่มเก่า และตอนนี้ไม่มีตัวเล่มให้บริการ Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (ขาดตลาดค่ะ)

ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย, - Book

07/03/2019 Note: ห้องสมุดมีเล่มเดียว ให้บริการไม่เพียงพอ Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (เรียบร้อย)

- Book

21/03/2019 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (ไม่มีหนังสือชื่อนี้ ตอนนี้มีเรื่อง"เศรษฐกิจดิจิทัล"กำลังสังซื้อให้นะคะ)

, การเงิน - Book

21/03/2019 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (เรียบร้อย)

นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, - Book

19/04/2019 Note: ห้องสมุดไม่มีให้บริการ Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (เรียบร้อย)

ไผทชิต เอกจริยกร., - Book

19/04/2019 Note: ห้องสมุดมีเอกเทศสัญญา 1 แต่ไมมี เอกเทศสัญญา 2 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (เรียบร้อย)

อ. ปกป้อง ศรีสนิท, - Book

28/06/2019 Note: หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่พิมพ์มีเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิดทางกฎหมายอาญา สมัยใหม่่ Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (เล่มนี้มีแล้วค่ะ KS 13 ป115ก 2559)

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท, - Book

22/07/2019 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

วีรพร นิติประภา, - มติชน , นวนิยาย - Book

16/09/2019 Note: - รางวัลซีไรต์ ประเภทนวนิยาย ประจำปี พ.ศ.2561 - นวนิยายลำดับที่ 2 ของนักเขียนซีไรต์ 2558 ท่านนี้ ยังคงครบรสทั้งฉาก ชุดภาษา ดนตรี และอาหารแสนศรีวิไลเช่นเคย ที่แผกออกไปคือ รสมือในการเขียนที่หนักหน่วงมากขึ้น หมัดหนักมากขึ้น Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (ห้องสมุดเรามีแล้ว 2 เล่มแต่อยู่ใน Warehouse อดใจรอไปตึกใหม่นะคะจึงจะนำออกให้บริการได้ค่ะ)

ธงชัย วินิจจะกูล, - Book

07/10/2019 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

อาร์ม ตั้งนิรันดร, - Book

08/10/2019 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (ดำเนินการแล้ว)

ธนินท์ เจียรวนนท์, - มติชน (มติชน) - Book

08/01/2020 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (มาเรียบร้อยแล้วค่ะ)

ปิยบุตร แสงกนกกุล, - มติชน , การเมืองการปกครอง - Book

08/01/2020 Note: ประวัติ แนวคิด และผลงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (รศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล) Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (นำออกบริการแล้ว)

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย, - มติชน - Book

08/01/2020 Note: ถอดบทเรียนของ “รัฐบาลประยุทธ์ 1” ถึง “รัฐบาลประยุทธ์ 2” โดยผู้เขียนแกะกระเทาะเรื่องราวต่างๆ ออกมาเป็นบทบันทึกด้วยลีลานักเขียนที่ช่ำชองได้อย่างน่าสนใจ เปรียบเทียบการร่วมทำงานทางการเมืองที่ผ่านมาว่าเสมือน “ลงเรือแป๊ะ” ลงเรือแล้วก็ต้องตามใจแป๊ะ(ผู้นำรัฐบาล) Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (นำออกบริการแล้ว)

Graham Smith., - Book

15/01/2020 Note: มีผู้ใช้บริการมาขอยืมอ่านคะ Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (นำออกบริการแล้ว)

ยูวัล โนอาห์ แฮรารี, - ยิปซี , หนังสือบทความ สารคดี ประวัติศาสตร์ - Book

08/07/2020 Note: "โฮโมดีอุส" เป็นหนังสือที่ได้รับยกย่องว่าดีที่สุดในรอบ 100 ปี และควรมีในห้องสมุดชั้นนำ โดยหนังสือดังกล่าวจะพาเรามองไปในอนาคตที่เราต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ พาเราสำรวจโครงการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกับคริสต์ศตวรรษที่ 21 และหลังจากนั้น ตั้งแต่เอาชนะความตาย ความเป็นอมตะ อภิมนุษย์ ไปจนถึงการสร้างชีวิตเทียม และใคร่ครวญเรื่องที่ว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์อาจกลายเป็นพระเจ้าเสียเอง รวมถึงคำถามสำคัญที่ว่า เราจะป้องกันโลกจากอำนาจ การทำลายล้างของเราเองได้อย่างไร และอนาคตของพวกเราจะเป็นเช่นใดแน่ นี่เป็นหนังสือสำคัญอีกเล่มของแฮรารีที่ทุกท่านรอคอย Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Ordered by the library (บริการในห้องสมุดแล้วค่ะ)

กุลธิดา สามะพุทธิ, - Book

14/08/2020 Note: ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ใช้เพื่อค้นคว้า Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Ordered by the library (มีให้บริการในห้องสมุดเรียบร้อยค่ะ)

Charles Wheelan และแปลโดย กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์, ณัฏฐพรรณ เรืองศิรินุสรณ์, - 2564, - bookscape (กรุงเทพฯ) - Book

29/10/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Mihir Desai ผู้แปล ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์, - 2564, - bookscape (กรุงเทพฯ) - Book

29/10/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

David Spiegelhalter ผู้แปล: สุนันทา วรรณสินธ์ เบล, - 2564, - bookscape (กรุงเทพฯ) - Book

29/10/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Dennis J. Baker , - Book

29/10/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Cole Nussbaumer Knaflic, - 2564, - bookscape (กรุงเทพฯ) - Book

29/10/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Alberto Manguel ผู้แปล: กษมา สัตยาหุรักษ์, ดนยา กนกระย้า, - 2564, - bookscape (กรุงเทพฯ) - Book

29/10/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Matt Haig ผู้แปล: ศิริกมล ตาน้อย, - 2564, - bookscape (กรุงเทพฯ) - Book

29/10/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร, - 2563, - bookscape (กรุงเทพฯ) - Book

29/10/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Partha Dasgupta ผู้แปล: ฉัตร คำแสง, - 2562, - bookscape (กรุงเทพฯ) - Book

29/10/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Ha-Joon Chang ผู้แปล: วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร, - 2562, - bookscape (กรุงเทพฯ) - Book

29/10/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Niall Kishtainy ผู้แปล: ฐณฐ จินดานนท์, - 2562, - bookscape (กรุงเทพฯ) - Book

29/10/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Richard H. Thaler ผู้แปล: ศรพล ตุลยะเสถียร และ พิมพัชรา กุศลวิทิตกุล, - 2562, - bookscape (กรุงเทพฯ) - Book

29/10/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo ผู้แปล: ฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์, - 2563, - Salt Publishing (กรุงเทพฯ) - Book

29/10/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Stuart Rutherford, Sukhwinder Arora ผู้แปล: สฤณี อาชวานันทกุล, - 2563, - Salt Publishing (กรุงเทพฯ) - Book

29/10/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ผาสุก พงษ์ไพจิตร, - 2562, - มติชน (กรุงเทพฯ) - Book

29/10/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ยูวัล โนอาห์ แฮรารี,

01/11/2021 Note: ต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูล Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

วิบูลย์ พึงประเสริฐ, - Wing Media

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

วีระพงษ์ ธัม, - Wing Media

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Seth Bernstrom / สุภศักดิ์ จุลละศร, - Wing Media

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

นพ.วิเชียร ฐิติโชติรัตนา, - Wing Media

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

พญ.อรพรรณ คงพันธุ์วิจิตร, - Wing Media

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

พญ.อรพรรณ คงพันธุ์วิจิตร, - Wing Media

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ธันวา เลาหศิริวงศ์, - Wing Media

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Warren Boroson / ประภาคาร ภราดรภิบาล, - Wing Media

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

มนตรี นิพิฐวิทยา / วิบูลย์ พึงประเสริฐ, - Wing Media

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

วิบูลย์ พึงประเสริฐ, - Wing Media

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ชัชวนันท์ สินธิเดช / สุภศักดิ์ จุลละศร, - Wing Media

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

วิบูลย์ พึงประเสริฐ, - Wing Media

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ชัชวนันท์ สินธิเดช / สุภศักดิ์ จุลละศร, - Wing Media

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

วิบูลย์ พึงประเสริฐ, - Wing Media

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ธราเทพ แสงทับทิม, - พราว

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

พญ.สุธาพร ล้ำเลิศกุล, - สุธาพร ล้ำเลิศกุล, พญ.

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Jeong Jin-ho (ชอง จินโฮ) / อภิศรี นิรุตติปัญญากุล (ผู้แปล), - พราว

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

เบนจามิน เกรแฮม พรชัย รัตนนนทชัยสุข (ผู้แปล), (วิสดอมเวิร์ค เพรส)

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Robert G. Hagstrom / ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร (ผู้แปล), - สำนักพิมพ์ฟิเดลลิตี้

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Philip A. Fisher / ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร (ผู้แปล), - สำนักพิมพ์ฟิเดลลิตี้

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Philip A. Fisher / ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์ (ผู้แปล), - สำนักพิมพ์ฟิเดลลิตี้

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Robert P. Miles / ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์ (ผู้แปล), - สำนักพิมพ์ฟิเดลลิตี้

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Burton G. Malkiel / ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษณกุล (ผู้แปล), - สำนักพิมพ์ฟิเดลลิตี้

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Steven L. Mintz, John Neff /ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์ (ผู้แปล), - สำนักพิมพ์ฟิเดลลิตี้

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Christopher H. Browne / เทพ รุ่งธนาภิรมย์ (ผู้แปล), - สำนักพิมพ์ฟิเดลลิตี้

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Mary Buffett / เอกสิทธิ์ หัสสรังสี (ผู้แปล), - สำนักพิมพ์ฟิเดลลิตี้

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Warren E. Buffett, Lawrence A. Cunningham / เทพ รุ่งธนาภิรมย์ (ผู้แปล), - สำนักพิมพ์ฟิเดลลิตี้

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Charles S. Mizrahi / ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์ (ผู้แปล), - สำนักพิมพ์ฟิเดลลิตี้

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

James Montier / ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์ (ผู้แปล), - สำนักพิมพ์ฟิเดลลิตี้

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Aswath Damodaran / ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์ (ผู้แปล), - สำนักพิมพ์ฟิเดลลิตี้

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Robert P. Miles / ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ์ (ผู้แปล), - สำนักพิมพ์ฟิเดลลิตี้

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Ray Dalio / จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา (ผู้แปล), - เอ็นซิกซ์พับลิชชิ่ง

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

J.K. Rowling / สฤณี อาชวานันทกุล (ผู้แปล), - นานมีบุ๊ค

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

โกะโด โทคิโอะ / อาคิรา รัตนาภิรัต (ผู้แปล), - อัมรินทร์

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ฮิงาชิโนะ เคโงะ / กนกวรรณ เกตุชัยมาศ , - น้ำพุสำนักพิมพ์

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Mark Manson / ยอดเถา ยอดยิ่ง, - บิงโก (Bingo)

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

RONALD W.CHAN (ผู้แปล : สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล), - เกรท ไอเดีย, สนพ.

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

TACTSCHOOL, - พราว

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

TACTSCHOOL, - พราว

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

TACTSCHOOL, - พราว

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

กวี ชูกิจเกษม, - Nation Book

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

บรรณวัฒน์ เรืองจิรัสย์, - นานา

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

วิชัย เลาห์มาศวนิช, - Great Idea

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ภัทรธร ช่อวิชิต, - Think Good

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

สุภาพงษ์ นิลเกษ, - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ (สุมาอี้), - เดคิซูกิดอทเน็ต

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

เทพ รุ่งธนาภิรมย์, - ธนภัทร รุ่งธนาภิรมย์

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

TACTSCHOOL, - พราว

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์, - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

JANET LOWE (ผู้แปล : พรชัย รัตนนนทชัยสุข), - วิสดอมเวิร์ค เพลส

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ปวรวรรณ สีนาคล้วน, - STEPS

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ภวพล ศุภนันทนานนท์, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ปวรวรรณ สีนาคล้วน, - STEPS

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ภวพล ศุภนันทนานนท์, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ภวพล ศุภนันทนานนท์, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ภวพล ศุภนันทนานนท์, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ภัทรา แสงดานุช, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ภัทรา แสงดานุช, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

วีระ โดแวนเว, ภัทรา แสงดานุช, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Robert T. Kiyosaki (ผู้แปล ธนิน รัศมีธรรมชาติ), - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Robert T. Kiyosaki (ผู้แปล ธนิน รัศมีธรรมชาติ), - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Robert T. Kiyosaki (ผู้แปล พงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย,เกียรติศักดิ์ ลีลาวโรภาส,จักรพ, - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Robert T. Kiyosaki (ผู้แปล นพพล วราไพบูลย์), - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Yuval Noah Harari (ยูวัล โนอาห์ แฮรารี) (ผู้แปล ดร. นำชัย ชีววิวรรธน์,ธิดา จงนิร, - ยิปซี, สนพ.

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

George S. Clason (แปล : วรรธนา วงษ์ฉัตร), - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Robert Sutton (โรเบิร์ต ไอ ซัตตัน) (ผู้แปล ไอริสา ชั้นศิริ), - อมรินทร์ How To

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

เอิญ สุริยะฉาย, - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

เอิญ สุริยะฉาย, - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

George Orwell (ยอร์จ ออร์เวลล์) (ผู้แปล เพชร ภาษพิรัช), - ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006)

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ปุณยวีร์ จันทรขจร, - พราว

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

คณิต นิมมาลัยรัตน์ (นายแว่นลงทุน), - ไอดีซี พรีเมียร์

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

คณิต นิมมาลัยรัตน์ (นายแว่นลงทุน), - ไอดีซี พรีเมียร์

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร, - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

จักรพงษ์ เมษพันธุ์,อมรเทพ ผันสิน, - ซีเอ็ดยูเคชั่น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

สนอง ปัญญาฤกษ์, - Book Maker

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Tadashi Tsuchihashi (ทะดะชิ ทซึจิฮะชิ) (ผู้แปล นพัฒน์ หัทยานันท์), - อมรินทร์ How To

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Mahito Noguchi (มาฮิโตะ โนงุจิ) (ผู้แปล กิษรา รัตนาภิรัต คุโด), - อมรินทร์ How To

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Hirokazu Yamanashi (ฮิโรคาซึ ยามานาชิ) (ผู้แปล อาคิรา รัตนาภิรัต), - อมรินทร์ How To

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Massato Homma (มะซะโตะ ฮมมะ),Yumiko Ukishima (ยุมิโกะ อุกิชิมะ) (ผู้แปล โยซุเกะ), - วีเลิร์น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Masami Utsude (มะซะมิ อุสึเดะ) (ผู้แปล โยซุเกะ), - วีเลิร์น

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

พัฒน์ พิชาน, - ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

พัชรี สำโรงเย็น,อภิชาติ ศรีสอาด, - นาคา อินเตอร์มีเดีย

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

อิศรา แพงสี, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ทีมงานเฉพาะกิจ วี.ที.เอส.บุ๊คเซ็นเตอร์, - วี.ที.เอส. บุ๊คเซ็นเตอร์,

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

สมาคมบอนสี แห่งประเทศไทย, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

อุไร จิรมงคลการ, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ภวพล ศุภนันทนานนท์, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ผศ.ดร. ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ภวพล ศุภนันทนานนท์, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

พจนา นาควัชระ, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ภวพล ศุภนันทนานนท์, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ภวพล ศุภนันทนานนท์,ชนินทร์ โถรัตน์,พิชญะ, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

สมาคมบอนสีแห่งประเทศไทย, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

รศ. ดร.อรดี สหวัชรินทร์, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

อภิรักษ์ กลั่นแก้ว, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ภวพล ศุภนันทนานนท์, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

อิวาอิ โทชิ นักแปล ยุราวรรณ จีรพันธุ, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

ภวพล ศุภนันทนานนท์, - บ้านและสวน

02/11/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

รวินท์ ลีละพัฒนะ, - สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Book

17/11/2021 Note: หนังสือเล่มนี้จะอธิบายให้เข้าใจถึงหลักอำนาจสูงสุดเป็นของรัฐสภาอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ และช่วยให้เข้าใจถึงเหตุการณ์ Brexit ผ่านมุมมองด้านกฎหมาย ตลอดจนทำความเข้าใจถึงรัฐธรรมนูญของอังกฤษได้เป็นอย่างดี Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

โกเมศ ขวัญเมือง, - สำนักพิมพ์วิญญูชน

18/11/2021 Note: สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเป็นต้นแบบการปกครองระบอบรัฐสภา ซึ่งมีอิทธิพลต่อรูปแบบรัฐสภาทั่วโลก ดังนั้น การทำความเข้าใจในระบบรัฐสภาและระบบการเมือง ตลอดจนรัฐธรรมนูญอังกฤษ จะช่วยทำให้เข้าใจถึงรูปแบบและพัฒนาการของระบบรัฐสภาได้เป็นอย่างดี Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

Steve Brusatte ผู้แปล สุนันทา วรรณสินธ์ เบล, - Bookscape

25/11/2021 Note: เป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต รวมถึงได้รับรางวัลหลายรางวัล Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

สรัสวดี อ๋องสกุล, - สำนักพิมพ์อมรินทร์

25/11/2021 Note: เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ล้านนาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเล่มหนึ่ง โดยสามารถใช้ศึกษาพัฒนาการและความเป็นไปของอาณาจักรล้านนาในอดีต Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

เนติบัณฑิต,

30/11/2021 Note: 1. เนื่องจากความรู้ชั้นเนติบัณฑิตเป็นมาตรฐานชั้นสูงของนักกฎหมาย 2. คำบรรยายของเนติบัณฑิตจะมีการอัพเดทข้อมูลการใช้กฎหมายที่ทันสมัยอยู่เสมอในทุกๆ ปีที่มีการบรรยาย 3. จากการสืบค้น หอสมุดรัฐสภาเคยมีการจัดซื้อคำบรรยายเนติบัณฑิตตั้งแต่ปี 2544 - 2546 ซึ่งนับว่าล้าสมัยมากแล้ว Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

นายวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา,

14/12/2021 Note: facebook เพจ JR LAW จำหน่ายครับ Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

สหรัฐ กิติ ศุภการ.,

14/12/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

นายวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ ผู้พิพากษา,

17/12/2021 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested

พิเศษ เสตเสถียร, - นิติธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562) , กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / พิเศษ เสตเสถียร 200 หน้า ; 21 ซม - Book

12/01/2022 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Status: Requested
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th