National Assembly Library of Thailand

📢 หอสมุดรัฐสภา

เปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

ชั้น 9 อาคารรัฐสภา โซนกลาง

ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5714 5712 5710  

Purchase suggestions

Summary Suggested on Note Suggested for Managed by Status

วรากรณ์ สามโกเศศ, - 2558, - Open worlds (กรุงเทพฯ) , ทางด้านสังคมศาสตร์ - Book

20/09/2017 Note: ท่านสมาชิก สนช. เจริญศักดิ์ ศาลากิจ สนใจต้องการอ่าน Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, - 2559, - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - Book

10/05/2018 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (ขาดตลาดหาซื้อไม่ได้ค่ะ)

อภิชาติ ศรีสอาด,อัมพา คำวงษา, - 2557, - นาคา อินเตอร์มีเดีย, บจก. , ข้าว - Book

10/05/2018 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (ขาดตลาดหาซื้อไม่ได้ค่ะ)

แอนดรู วอล์คเกอร์, จักรกริช สังขมณี, - 2559, - Book

10/05/2018 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์, - jurisprudence - Book

10/07/2018 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (ขออภัยค่ะหาตัวเล่มไม่ได้นะคะ)

สมคิด บางโม, - Book

21/02/2019 Note: ห้องสมุดมีแต่เล่มเก่า และตอนนี้ไม่มีตัวเล่มให้บริการ Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (ขาดตลาดค่ะ)

ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดชชัย, - Book

07/03/2019 Note: ห้องสมุดมีเล่มเดียว ให้บริการไม่เพียงพอ Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (เรียบร้อย)

- Book

21/03/2019 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (ไม่มีหนังสือชื่อนี้ ตอนนี้มีเรื่อง"เศรษฐกิจดิจิทัล"กำลังสังซื้อให้นะคะ)

, การเงิน - Book

21/03/2019 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (เรียบร้อย)

นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, - Book

19/04/2019 Note: ห้องสมุดไม่มีให้บริการ Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (เรียบร้อย)

ไผทชิต เอกจริยกร., - Book

19/04/2019 Note: ห้องสมุดมีเอกเทศสัญญา 1 แต่ไมมี เอกเทศสัญญา 2 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (เรียบร้อย)

อ. ปกป้อง ศรีสนิท, - Book

28/06/2019 Note: หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่พิมพ์มีเนื้อหาเกี่ยวกับ แนวคิดทางกฎหมายอาญา สมัยใหม่่ Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (เล่มนี้มีแล้วค่ะ KS 13 ป115ก 2559)

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท, - Book

22/07/2019 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

วีรพร นิติประภา, - มติชน , นวนิยาย - Book

16/09/2019 Note: - รางวัลซีไรต์ ประเภทนวนิยาย ประจำปี พ.ศ.2561 - นวนิยายลำดับที่ 2 ของนักเขียนซีไรต์ 2558 ท่านนี้ ยังคงครบรสทั้งฉาก ชุดภาษา ดนตรี และอาหารแสนศรีวิไลเช่นเคย ที่แผกออกไปคือ รสมือในการเขียนที่หนักหน่วงมากขึ้น หมัดหนักมากขึ้น Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (ห้องสมุดเรามีแล้ว 2 เล่มแต่อยู่ใน Warehouse อดใจรอไปตึกใหม่นะคะจึงจะนำออกให้บริการได้ค่ะ)

ธงชัย วินิจจะกูล, - Book

07/10/2019 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Suggestion declined (REJECTED: Available in the Library)

อาร์ม ตั้งนิรันดร, - Book

08/10/2019 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (ดำเนินการแล้ว)

ธนินท์ เจียรวนนท์, - มติชน (มติชน) - Book

08/01/2020 Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (มาเรียบร้อยแล้วค่ะ)

ปิยบุตร แสงกนกกุล, - มติชน , การเมืองการปกครอง - Book

08/01/2020 Note: ประวัติ แนวคิด และผลงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (รศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล) Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (นำออกบริการแล้ว)

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย, - มติชน - Book

08/01/2020 Note: ถอดบทเรียนของ “รัฐบาลประยุทธ์ 1” ถึง “รัฐบาลประยุทธ์ 2” โดยผู้เขียนแกะกระเทาะเรื่องราวต่างๆ ออกมาเป็นบทบันทึกด้วยลีลานักเขียนที่ช่ำชองได้อย่างน่าสนใจ เปรียบเทียบการร่วมทำงานทางการเมืองที่ผ่านมาว่าเสมือน “ลงเรือแป๊ะ” ลงเรือแล้วก็ต้องตามใจแป๊ะ(ผู้นำรัฐบาล) Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (นำออกบริการแล้ว)

Graham Smith., - Book

15/01/2020 Note: มีผู้ใช้บริการมาขอยืมอ่านคะ Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Accepted by the library (นำออกบริการแล้ว)

ยูวัล โนอาห์ แฮรารี, - ยิปซี , หนังสือบทความ สารคดี ประวัติศาสตร์ - Book

08/07/2020 Note: "โฮโมดีอุส" เป็นหนังสือที่ได้รับยกย่องว่าดีที่สุดในรอบ 100 ปี และควรมีในห้องสมุดชั้นนำ โดยหนังสือดังกล่าวจะพาเรามองไปในอนาคตที่เราต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ พาเราสำรวจโครงการต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกับคริสต์ศตวรรษที่ 21 และหลังจากนั้น ตั้งแต่เอาชนะความตาย ความเป็นอมตะ อภิมนุษย์ ไปจนถึงการสร้างชีวิตเทียม และใคร่ครวญเรื่องที่ว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์อาจกลายเป็นพระเจ้าเสียเอง รวมถึงคำถามสำคัญที่ว่า เราจะป้องกันโลกจากอำนาจ การทำลายล้างของเราเองได้อย่างไร และอนาคตของพวกเราจะเป็นเช่นใดแน่ นี่เป็นหนังสือสำคัญอีกเล่มของแฮรารีที่ทุกท่านรอคอย Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Available in the library (กำลังซื้อนะคะ)

กุลธิดา สามะพุทธิ, - Book

14/08/2020 Note: ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ใช้เพื่อค้นคว้า Suggested for: National Assembly Library of Thailand Managed by: ปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์ Status: Available in the library (กำลังซื้อค่ะ)
หอสมุดรัฐสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
The Secretariat of the House of Representatives 1111 Samsen Road, Thanon Nakhon Chai Si, Dusit, Bangkok 10300, THAILAND
โทรศัพท์: +66(0) 2242 5900 ต่อ 5711 โทรสาร: +66(0) 2242 5990 อีเมล: library@parliament.go.th