รายการหนังสือใหม่หมวด Asean 08-02-62 https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=64 RSS feed for public list รายการหนังสือใหม่หมวด Asean 08-02-62 อาเซียน สิ่งมหัศจรรย์ ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ = by มาห์บูบานี, กิชอร์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95581 การสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ / by กมลพร สอนศรี https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95591 ส่องเศรษฐกิจ CLMV ประเด็นเด่นและนัยต่อไทย / by กิริยา กุลกลการ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95585 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน = by ประยูร วงศ์จันทรา https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95589 สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทางอาเซียน - สหภาพยุโรป - เอเชีย / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95584 ร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน = https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95672 รายการกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน = https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95674