รายการหนังสือใหม่หมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล 08-02-62 https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=62 RSS feed for public list รายการหนังสือใหม่หมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล 08-02-62 Annual report 2018 SRT focused sustainability growth : https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95654 Thailand's budget in brief fiscal year 2019 / https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95647 รายงานประจำปี 2559 สถาบันพระปกเกล้า = https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95648 รายงานประจำปี 2560 สถาบันพระปกเกล้า = https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95649