รายการหนังสือใหม่หมวดทั่วไป 11-09-62 https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=187 RSS feed for public list รายการหนังสือใหม่หมวดทั่วไป 11-09-62 น้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 / by ปรัชญา ปานเกตุ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96304 ประวัติศาสตร์ใน Twentieth Century Impressions of Siam : https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96314 The national parks of the United States : by Thomas, Andrew https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96285 Violence & society / by Ray, Larry https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96292 Anti-social behaviour : by Curtis, Cate https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96291 ทำงานหลังเกษียณ-ได้เรียนตลอดชีวิต : by ณิชา พิทยาพงศกร https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96307 การเตรียมความพร้อมด้านการเงินและสุขภาพในสังคมอายุยืน / by วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96309 อะไรจะเปลี่ยนไป...เมื่อไทยกลายเป็นสังคมอายุยืน? / by สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96306 พัฒนา "เมืองสำหรับคน" อย่างไร ในสังคมอายุยืน / by สุเมธ องกิตติกุล https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96308 Global politics and violent non-state actors / by Ezrow, Natasha https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=96290