รายการหนังสือใหม่หมวดอ้างอิง 04/04/62 https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=113 RSS feed for public list รายการหนังสือใหม่หมวดอ้างอิง 04/04/62 พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ชุดการประเมิน การวิจัย และการประกันคุณภาพ ฉบับราชบัณฑิตยสภา. https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95824 พจนานุกรมศัพท์สถิติศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสภา. https://library1.parliament.go.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95823