National Assembly Library of Thailand

รายการหนังสือใหม่หมวดสิ่งพิมพ์รัฐบาล 17-12-63

This list contains 10 titles

| Select titles to:
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 2 | คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: Call number: สว 10 7.3 306.25 2563 (1).
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1 | คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: Call number: สว 09 7.3 336.2 2563 (1).
รายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา เรื่อง สรุปผลการวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) / สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3 | คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: Call number: สว 18 7.3 352 2563 (1).
รายงานประจำปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน / สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Language: thaeng Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, ม.ป.ปAvailability: Items available for loan: Call number: กกพ 01 1.1 2561 (1).
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร / กลุ่มงานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักกรรมาธิการ 1. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ | คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563Availability: Items available for loan: Call number: สผ 17 7.3 371.22 2563 (2).
รายงานสรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) / สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 3 | คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: Call number: สว 18 1.2 2563 (1).
ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติตามสถานการณ์ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ / คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา รัฐสภา.

by รัฐสภา. วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ | คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา รัฐสภา, 2563Availability: Items available for loan: Call number: รภ 06 1.2 354.5 2563 (1).
รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 2 | คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: Call number: สว 10 7.3 348.04 2563 (1).
รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 119) ของ คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1 | คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: Call number: สว 09 7.3 384.5 2563 (1).
รายงานผลการพิจารณารายงานประจำปีงบประมาณ 2561 ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา / สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. สำนักกรรมาธิการ 1 | คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา | คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน | สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2563Availability: Items available for loan: Call number: สว 09 7.3 354.4 2563 (1).
หอสมุดรัฐสภา
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th