National Assembly Library of Thailand

Your search returned 3241 results. Subscribe to this search

Not what you expected? Check for suggestions
|
10 ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

by สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2551Availability: Items available for reference: [Call number: ลต - 8.2 2551] (1).

10 ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

by สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ม.ป.ปAvailability: Items available for reference: [Call number: ตร - 8.2 2552] (2).

10 ปี พรรคความหวังใหม่ สู่ความเป็นไท ชัยชนะของประชาชน / พรรคความหวังใหม่.

by พรรคความหวังใหม่.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : พรรคความหวังใหม่, 2543Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: พก 02 10.2 2543] (1).

10 ปี ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา / สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักประชาสัมพันธ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2554Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: สผ 08 8.2 2554] (1).

108th IPU Conference Summary Records of the Proceedings Santiago de Chile (Chile) 6-11 April 2003

by Inter-Parliamentary Union.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Geneva : Inter-Parliamentary Union, 2003Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: IPU 01 7.1 2003] (1).

112th IPU Assembly Summary Records of the Proceedings Manila (Philippines) 3-8 April 2005

by Inter-Parliamentary Union.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Geneva : Inter-Parliamentary Union, 2005Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: IPU 01 7.1 2005] (1).

113th IPU Assembly and related meetings results of the proceedings Geneva (Switzerland) 14-19th October 2005 / Inter-Parliamentary Union.

by Inter-Parliamentary Union.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Geneva : Inter-Parliamentary Union, 2005Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: IPU 01 7.1 2005] (1).

114th IPU Assembly Nairobi (Kenya) 7-12 May 2006 : Summary records of the proceedings

by Inter-Parliamentary Union.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Switzerland : Inter-Parliamentary Union, 2006Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: IPU 01 7.1 2006] (1).

138th IPU Assembly and related meetings Geneva (Switzerland) 22-28 March 2018 : Results of the proceedings / Inter-Parliamentary Union.

by Inter-Parliamentary Union.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: Geneva : Inter-Parliamentary Union, 2018Availability: Items available for reference: [Call number: IPU 01 7.1 2018] (1).

15 ปี กกต. บนเส้นทางประชาธิปไตยไทย = 15th ECT on the path of democracy in Thailand

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2556Availability: Items available for reference: [Call number: ลต - 8.2 2556] (1).

20 ที่สุด รัฐบาลทักษิณ 4 ปีแห่งความล้มเหลว...หยุดได้แล้ว...

by ตรีพล เจาะจิตต์ | พรรคประชาธิปัตย์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : พรรคประชาธิปัตย์, 2547Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: พก 06 3.1 342.04 2547] (1).

The 22nd ASEAN Inter-Parliamentary Organization General Assembly 2-7 September 2001 = การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 22 / กององค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กององค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กององค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2001Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: สผ 16 3.5 328 2544] (2).

24 ปี กรมการจัดหางาน / กรมการจัดหางาน.

by กระทรวงแรงงาน. กรมการจัดหางาน.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, ม.ป.ปAvailability: Items available for reference: [Call number: CD 2798] (1).

4 ปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ใส่ใจประชา นำพาสู่การปฏิรูปประเทศ : การแถลงผลงาน 4 ปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา 1 / คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

by สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ | คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

Material type: book Book; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2561Availability: Items available for loan: [Call number: สว 28 1.2 2561] (3).

6 เดือน กรรมาธิการการแรงงาน' 44 / คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร.

by รัฐสภา. สภาผู้แทนราษฎร. คณะกรรมาธิการการแรงงาน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร, 2544Availability: Items available for reference: [Call number: รภ 16 1.2 2544] (2).

7 ปี พรรคความหวังใหม่ : 8 กรกฎาคม 40 ครบรอบ 7 ปี บนเส้นทางแห่งความหวังใหม่.

by พรรคความหวังใหม่.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : พรรคความหวังใหม่, 2540Availability: Items available for reference: [Call number: พก 02 8.2 2540] (1).

70 ปี ราชบัณฑิตยสถาน ใต้ร่มพระบารมี 3 รัชกาล

by ราชบัณฑิตยสถาน.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2547Availability: Items available for reference: [Call number: รถ - 8.2 2547] (1).

72 ปี รัฐสภาไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2547Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: สผ - 8.2 2547] (3).

72 พรรษามหาราชา รัฐสภาเฉลิมพระเกียรติ เอกสารประกอบนิทรรศการ เรื่อง "เย็นศิระเพราะพระบริบาล" / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. คณะทำงานกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและจัดทำหนังสือที่ระลึก | คณะทำงานกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและจัดทำหนังสือที่ระลึก สภาผู้แทนราษฎร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2542Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: สผ 01 3.5 923.1 2542] (3).

73 ปี รัฐสภาไทย / สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักประชาสัมพันธ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2548Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: สผ 08 8.2 328.3 2548] (3).

75 ปี รัฐสภาไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550Availability: Items available for reference: [Call number: สผ 08 4.2 328.3 2550] (2).

77 ปี รัฐสภาไทย / สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักประชาสัมพันธ์. กลุ่มงานผลิตเอกสาร.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2552Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: สผ 08 4.2 328.3 2552] (2).

78 ปี รัฐสภาไทย / สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักประชาสัมพันธ์.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2553Online access: เอกสารฉบับเต็ม Availability: Items available for reference: [Call number: สผ 08 4.2 328.3 2553] (1).

8 ทศวรรษ รัฐสภาไทย / สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักการพิมพ์ | อัจฉราฉวี นิ่มศิริ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555Availability: Items available for reference: [Call number: สผ 08 4.2 328.3 2555] (2).

80 ปี รัฐสภาไทย / สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. สำนักวิชาการ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555Availability: Items available for reference: [Call number: สผ 12 4.2 328.3 2555] (1).

หอสมุดรัฐสภา
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2039 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th
Thailand Web Stat