National Assembly Library of Thailand
Normal view MARC view ISBD view

120 เคาน์ซิลออฟสเตด จากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2417- พ.ศ. 2537.

By: สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
Material type: materialTypeLabelBookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2537Description: 682 หน้า ; 29 ซม.Subject(s): ศาลปกครอง | สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน | สภาที่ปรึกษาแห่งรัฐOnline resources: เอกสารฉบับเต็ม
Table of contents:
1. ราชสดุดี ... พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระบิดาแห่งกฎหมายมหาชน (องค์ผู้ให้กำเนิดสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและปฏิรูประบบกฎหมายไทย). 2. บทความ ... 120 ปี 'เคาน์ซิลออฟสเตด' : จากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2417- พ.ศ. 2537). --- แนวทางการพัฒนาคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล. --- 'เคาน์ซิลออฟสเตด' (สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน) ในต่างประเทศ : ความเป็นมาและประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ. --- ประเทศที่มีสภาแห่งรัฐและประเทศที่มีศาลปกครองเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรม : การศึกษาเปรียบเทียบกรณีของประเทศฝรั่งเศสและกรณีของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน. ภาคผนวก...1. เอกสารเกี่ยวกับ 'เคาน์ซิลออฟสเตด' ของประเทศไทย. 2. เอกสารเกี่ยวกับคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช 2476. 3. เอกสารเกี่ยวกับคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522. 4. เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ให้มีรูปแบบ อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานในลักษณะของศาลปกครองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2532. 5. เอกสารเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลในการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ตลอดจนเตรียมปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศาลปกครอง. 6. รายงานการดูงานด้านศาลปกครองของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเบลเยี่ยม ของ ฯพณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทอดพงษ์ ไชยนันท์) ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบงานบุคคลภาครัฐและจัดตั้งศาลปกครองในคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน และคณะ ระหว่างวันที่ 2-9 มีนาคม 2537. 7. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบศาลปกครองในต่างประเทศ. 8.กฎหมายเกี่ยวกับสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐของประเทศต่าง ๆ.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current location Collection Shelving location Call number Copy number Status Date due Barcode Item holds
Law Book Law Book National Assembly Library of Thailand
Law Book collection Warehouse KU 41 ก279ร 2537 (Browse shelf) ฉ. 1 Not for Loan 3961126528
Law Book Law Book National Assembly Library of Thailand
Law Book collection Warehouse KU 41 ก279ร 2537 (Browse shelf) ฉ. 2 Not for Loan 3961126529
Law Book Law Book National Assembly Library of Thailand
Law Book collection Warehouse KU 41 ก279ร 2537 (Browse shelf) ฉ. 3 Not for Loan 3961126530
Total holds: 0

1. ราชสดุดี ... พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระบิดาแห่งกฎหมายมหาชน (องค์ผู้ให้กำเนิดสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและปฏิรูประบบกฎหมายไทย). 2. บทความ ... 120 ปี 'เคาน์ซิลออฟสเตด' : จากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (พ.ศ. 2417- พ.ศ. 2537). --- แนวทางการพัฒนาคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศาลปกครองตามนโยบายของรัฐบาล. --- 'เคาน์ซิลออฟสเตด' (สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน) ในต่างประเทศ : ความเป็นมาและประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ. --- ประเทศที่มีสภาแห่งรัฐและประเทศที่มีศาลปกครองเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรม : การศึกษาเปรียบเทียบกรณีของประเทศฝรั่งเศสและกรณีของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน. ภาคผนวก...1. เอกสารเกี่ยวกับ 'เคาน์ซิลออฟสเตด' ของประเทศไทย. 2. เอกสารเกี่ยวกับคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พุทธศักราช 2476. 3. เอกสารเกี่ยวกับคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522. 4. เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ให้มีรูปแบบ อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานในลักษณะของศาลปกครองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2532. 5. เอกสารเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลในการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ตลอดจนเตรียมปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศาลปกครอง. 6. รายงานการดูงานด้านศาลปกครองของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเบลเยี่ยม ของ ฯพณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทอดพงษ์ ไชยนันท์) ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบงานบุคคลภาครัฐและจัดตั้งศาลปกครองในคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน และคณะ ระหว่างวันที่ 2-9 มีนาคม 2537. 7. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบศาลปกครองในต่างประเทศ. 8.กฎหมายเกี่ยวกับสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐของประเทศต่าง ๆ.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

หอสมุดรัฐสภา
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives Pradipat Road, Sam Sen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
โทรศัพท์: 0-2244-2063 โทรสาร: 0-2244-2074 อีเมล: library@parliament.go.th

Thailand Web Stat